Nazaj

Zadnje novice

Objavljeno dne:

SDMI - Zreče 2018 - video

Na spodnji povezavi:

SDMI - Zreče 2018, si lahko ogledate kratek video z utrinki iz lanskoletnega kongresa SDMI - 30 let izkušenj v podporo digitalizaciji zdravstva - Zreče, 14. – 16. 11. 2018.

Vabljeni tudi, da si v zavihku STROKOVNA SREČANJA ogledate prezentacije nekaterih vsebin, ki so bile predstavljene na kongresu.

Objavljeno dne:

Monografija ob 30 letnici društva

Praznujemo 30 let – jubileju na pot

Trideset let je v življenju društva dolga doba. Če gre za medicinsko informatiko, je ta še veliko daljša. Nepredvideni razvoj, tako po vsebini kot po obsegu in hitrosti, ki ga doživljamo na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, zahteva nenehne prilagoditve uporabnikov. Zdravstvo je zaradi številnih deležnikov, kot tudi zaradi dejstva, da je povezano s prav vsakim posameznikom, še posebej občutljivo in zahtevno.

Slovensko društvo za medicinsko informatiko (SDMI) je s svojim delovanjem izjemno zaznamovalo področje medicinske informatike v Sloveniji. Odigralo je izjemno pomembno vlogo pri krepitvi zavedanja pomena informatizacije sistema zdravstvenega varstva. S pomočjo svojih članov je 30 let spodbujalo celovit pristop ter poudarjalo pomen vključevanja vseh deležnikov sistema zdravstvenega varstva – države, izvajalcev zdravstvene dejavnosti, financerjev zdravstvene dejavnosti in pacientov – v razvoj informacijskih rešitev, ki so bile namenjene podpori posameznih procesov dela.

Ob tem je posebej pomembna povezovalna vloga SDMI. Od vsega začetka so bili člani društva posameznice in posamezniki iz vseh podsistemov zdravstvenega varstva, kot tudi razvijalci informacijskih rešitev. Njihovo druženje in delovanje v okviru SDMI je pripomoglo, da so bile rešitve, ki so jih strokovnjaki potem razvili in uvedli, prilagojene potrebam posameznih deležnikov. Tak način delovanja društva se je izkazal kot zelo uspešen, in prepričani smo, da je bila vloga SDMI pri razvoju in implementaciji uspešnih rešitev na področju zdravstvene informatike prav zaradi te povezovalne vloge še posebej pomembna.

Začetki SDMI segajo v neko drugo obdobje, celo v drugo državo. V začetku so bile informacijske rešitve namenjene predvsem podpori poslovnih procesov. Sama zdravstvena obravnava je le redko in v zelo omejenem obsegu uporabljala informacijske tehnologije. Podpora poslovnim procesom je zahtevala razvoj rešitev, ki so bile z današnjega zornega kota sicer preproste, so pa ob takratnih tehnoloških možnostih kljub temu zahtevale zelo veliko dela na področju priprave, izvedbe in implementacije. Kajti sočasno je bilo treba zagotoviti tudi usposabljanje posameznih deležnikov za uporabo novih tehnologij, kar je zahtevalo veliko časa. Zdravstveni delavci so morali ob vseh veščinah, ki jih zahteva njihov poklic in se tudi neprestano razvijajo, usvojiti še področje informatike. Glede na to, da je bilo vse povezano še s spreminjanjem in usklajevanjem procesov dela, je razumljivo, da razvoj procesa informatizacije ni mogel potekati bistveno hitreje. Med drugim tudi zaradi omejitev, ki jih je imela takratna tehnologija. SDMI je s povezovanjem vseh, ki imajo določeno vlogo v procesu informatizacije zdravstva, tri desetletja nenehno ustvarjal prostor za izmenjavo izkušenj, zamisli ter za iskanje rešitev, ki so ustrezne glede na možnosti, ki jih nudijo informacijske tehnologije, in potrebe pa tudi možnosti sodobne družbe.

V društvu smo se odločili popisati dogajanje v teh 30 letih in ga na tak način ohraniti za prihodnost. Tako je nastala ta monografija, ki predstavlja ključna dogajanja na področju informatizacije sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji ter opisuje pristope, pa tudi vlogo posameznih udeležencev pri tem razvoju. Gre za verodostojno pričevanje, ki ga podpirajo tudi številni dokumenti, ki so v tem času nastajali. Želimo si, da se vsa ta energija, ki so jo posamezniki, člani društva SDMI, v tem tridesetletnem obdobju vložili v razvoj informatike v zdravstvu, na nek način zabeleži in predstavi širši javnosti ter tako tudi ohrani za prihodnost.

Pri pripravi publikacije nas je vodila želja, da ne bi bila monografija zgolj poučna za bralce in ne bi predstavljala samo dokumentarnega opisa dogajanja, temveč da bi bila tudi pregledna, privlačna in zanimiva. Da bi to dosegli, smo vključili določene dodatke, kot je na primer časovna premica, ki na organiziran način prikazuje vrstni red ključnih mejnikov. Vključili smo tudi osebna pričevanja članov društva, ki so s svojim delovanjem še posebej zaznamovali slovensko medicinsko informatiko. Te zgodbe zelo nazorno predstavljajo razmere in dogajanje v določenih obdobjih razvoja. Prepričani smo, da bo monografija za bralce zanimiva tudi zaradi številnih fotografij, ki smo jih vključili in marsikdaj govorijo kar same zase.

Želimo si, da bi bilo prebiranje monografije za vas prijetna, zanimiva in koristna izkušnja.

Ivan Eržen
predsednik SDMI

 

KAZALO MONOGRAFIJE

 1. UVOD OB 30-LETNICI SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA MEDICINSKO INFORMATIKO 4

Praznujemo 30 let – jubileju na pot 6

Beseda urednikov 8

Pred 30. leti… Razmišljanja prvega predsednika SDMI 13

 

II RAZVOJ ZDRAVSTVENE INFORMATIKE V SLOVENIJI 14

1 Pravno organizacijski kontekst zdravstva v Sloveniji 16

1.1 Kaj je zdravstveno varstvo 16

1.2 Razvoj sistemov in modeli zdravstvenega varstva 17

1.3 Sedanji sistem zdravstvenega varstva 21

1.4 Razvoj potreb po podatkih in informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva 23

 1. Razvoj informatike zdravstvenega varstva v Sloveniji, kronologija aktivnosti in mejnikov 28

2.1. Začetki uvajanja avtomatske obdelave podatkov v zdravstvu v Sloveniji 1962–1980 28

2.2. Zdravstveni informacijski sistem SR Slovenije (ZIS), prvi koraki 1980–1988 30

2.3. Nacionalni Zdravstveni informacijski sistem RS (eZIS), zasnova 1990–2007 32

2.4. eZdravje, izvedba podrobneje 2008–2015 34

 

III SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MEDICINSKO INFORMATIKO 36

1 Dogajanja pred ustanovitvijo (predzgodovina) SDMI 38

2 SDMI in njegovo delovanje 42

3 Sekcije in druge oblike delovanja SDMI 46

3.1 Revija Informatica Medica Slovenica 47

3.2 Sekcija za informatiko v zdravstveni negi (SIZN) 50

3.3 Področje telemedicina / zdravje na daljavo 59

3.4 Sekcija standardi, HL7 61

3.5 Sekcija »akademija SDMI – ASDMI« 57

3.6 Ustanova ProRec.SI 55

4 Iz življenja SDMI 64

4.1 Mednarodni kongresi in strokovna srečanja 64

4.2 Domači kongresi in strokovna srečanja 70

4.3 Sodelovanje SDMI z domačimi in mednarodnimi organizacijami 86

 

IV SDMI SMO LJUDJE 92

 • Marjan Premik 94
 • Franc Košir 96
 • Marija Zevnik 106
 • Mojca Paulin 108
 • Smiljana Vončina Slavec 110
 • Špela Urh Popovič 114
 • Jože Gašperšič 118
 • Marjan Sušelj 122

 

V ZDRAVSTVENA INFORMATIKA – INŠTITUCIJE IN PROJEKTI 126

1 Zbiranje podatkov in informatika na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 128

2 Razvoj in gradnja zdravstvenega informacijskega sistema v ZIC in ZZZS 134

3 Pomembnejši projekti in rešitve 138

3.1 Avtomatska obdelava podatkov v Regionalnem zdravstvenem domu Celje 138

3.2 Avtomatska obdelava receptov (AOR) 139

3.3 Računalniško podprt zdravstveni informacijski sistem v SR Sloveniji 143

3.4 Dodeljevanje številk zdravnikom in zobozdravnikom in baza podatkov o izvajalcih 149

3.5 Enotna prijava zavarovancev in zavezancev za prispevek za samostojne baze različnih uporabnikov 150

3.6 Baza podatkov o zavarovanih osebah 152

3.7 Baza zdravil in spremljanje podatkov o porabi zdravil 154

3.8 Analiza podatkov o predpisanih zdravilih 156

3.9 EEZIS - Elementi enotnosti zdravstvenega informacijskega Sistema v Republiki Sloveniji 157

3.10 Projekt Razvoja upravljanja sistema zdravstvenega varstva (RUSZV) 158

3.11 Kartica zdravstvenega zavarovanja in sistem on-line – zgodovinska prelomnica v informatizaciji zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter temelj za uvedbo e-Zdravja v Sloveniji 161

3.12 Uvedba sistema neposrednega dostopa do podatkov (sistem on-line) in prenova kartic 166

3.13 Elektronski obračun zdravstvenih storitev in računalniško izmenjevanje podatkov 170

3.14 e-Zdravje – Strategija informatizacije slovenskega zdravstvenega sistema 2005–2010 174

3.15 Projekt eZdravje v Sloveniji – vsebinski in zgodovinski pregled 176

3.16 Rešitve eZdravja 179

 

VI PARTNERJI SDMI

 1. 30 let Nove Vizije v zdravstveni informatiki Slovenije 188
 2. HIPOKRAT – več kot zdravstveni informacijski sistem 190
 3. Zdravstveno informacijske rešitve podjetja Comtrade 192
 4. Marandove rešitve s standardom openEHR 193
 5. SRC Infonet 195
 6. Podjetje Interexport z lastnim znanjem razvija slovensko medicinsko informatiko 196

Objavljeno dne:

Program kongresa MI'2018

Spoštovani!

Ob 30. obletnici delovanja Slovenskega društva za medicinsko informatiko vas ponovno vabimo na jubilejni kongres MI'2018, ki bo v Termah Zreče od 14. do 16. novembra 2018.
Oglejte si program kongresa in si za udeležbo rezervirajte drugi teden v novembru.

Prijavo na kongres lahko opravite na povezavi: prijava na kongres.

Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Objavljeno dne:

Okrogla miza Medicinska informatika v službi pacienta na skupščini SDMI

V četrtek 14.6. ob 16h smo organizirali okroglo mizo "Medicinska informatika v službi pacienta", ki je potekala v okviru skupščine Slovenskega društva za medicinsko informatiko (SDMI), v leseni predavalnici Medicinske fakultete, na Zaloški 4.
 
Gostje okrogle mize so bili Štefanija L. Zlobec, predsednica društva Spominčica, Tanja Španić, predsednica združenja EuropaDonna
in Luka Šolmajer, predstavnik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Okroglo mizo je moderiral Gregor Cuzak, ECHAlliance, pri pripravi prispevka sta sodelovali še Helena Ulčar Šumčič iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Živa Rant iz NIJZ.
 
Sogovorniki so najprej predstavili delo svojih organizacij, nato pa smo se pogovorili o različnih vidikih, ki jih v njihovo delo, zlasti pa za njihove člane prinaša sodobna tehnologija. Strinjali smo se, da je za uveljavitev tehnoloških inovacij potrebno vključiti vse deležnike v zdravstvu, poleg pacientov, tudi zdravnike, zdravstvene ustanove, zavarovalnico in ostale. Pri vključevanju inovacij je potrebno zagotoviti, da so le te uporabnikom prijazne, da jih je mogoče vmestiti v obstoječi tehnološki, pravni in organizacijski okvir, ter da so strokovno potrjene in hkrati vnašajo višjo kakovost zdravljenja in so tudi bolj učinkovite.
 
Končno so sogovorniki sklenili, da je za večino inovacij potrebno povezovanje in sodelovanje. V tej luči so tudi dogodki, kakršna je pričujoča okrogla miza, koristni za širjenje zavedanja o prednostih, ki jih lahko za paciente zagotovi medicinska informatika.
 
 
Gregor Cuzak

Objavljeno dne:

Delavnica HL7 Slovenija - Standardi v zdravstvu

HL7 Slovenija, ki deluje kot sekcija v okviru SDMI, je 12. in 13. junija pripravila delavnico Standardi v zdravstvu. Delavnica je potekala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (ULMF).

Na delavnici so bili predstavljeni izbrani standardi HL7, predvsem s stališča uporabe v slovenskem sistemu zdravstvenega varstva. Delavnica je bila namenjena tako vodstvenim delavcem (predvsem prvi dan) kot odgovornim osebam na področju zdravstveno informacijskih rešitev, njihovim uporabnikom in načrtovalcem (oba dneva).

Delavnica je bila prva iz sklopa izobraževanj o standardih HL7. Vsebina je bila pripravljena glede na aktualne potrebe medicinske informatike v slovenskem prostoru na podlagi razpoložljivih tujih HL7 izobraževanj dosegljivih preko spleta (sinhroni ali asinhroni tečaji na daljavo predvsem s strani HL7 International). V ta namen sta se izobrazila dva člana SDMI iz podjetja SRC Infonet, ki sta tudi vodila izobraževanje HL7. To sta bila Peter Benedik in Nataša Planinc.

Izobraževanje je potekalo v sodobni računalniški učilnici ULMF, ki jo je brezplačno priskrbel IBMI. Ekipa IBMI je tudi poskrbela za pripravo tečaja v spletni učilnici za vseživljenjsko učenje Lifelong (https://lifelong.mf.uni-lj.si/), ki jo sami upravljajo in omogoča enostavno in varno upravljanje z gradivi, aktivnostmi in tečajniki dogodkov učenja na daljavo. V Spletni učilnici Lifelong so bila na voljo vsa gradiva, komunikacijska orodja za obveščanje udeležencev ter anketa o zadovoljstvu.

Delavnice se je udeležilo 21 udeležencev iz 11 podjetij. Izobraževanje je potekalo v sproščenem vzdušju, tudi z nekaj praktičnega dela uporabe HL7 standardov. Ta delavnica je bila uvodna, bolj praktično orientirane delavnice so načrtovane za prihodnost.

Udeleženci so po končani delavnici izpolnili anketo, iz katere je razvidno, da so jim bile najbolj všeč teme kot so praktični del HL7 CDA in FIHR, primeri HL7v2 (MIRTH), HL7v2, visokonivojske razlage interoperabilnosti, FHIR in praktični primeri uporabe HL7.

 

Brane Leskošek, Marjana Pikec

Objavljeno dne:

Skupščina članov SDMI

Spoštovani člani Slovenskega društva za medicinsko informatiko.
V četrtek, 14. junija 2018 ob 16. uri bo v leseni predavalnic Medicinske fakultete letna skupščina članov društva.
Oglejte si vabilo na skupščino in zemljevid, kako priti do lesene predavalnice.
V času skupščine pa bo tudi strokovno predavanje Medicinska informatika v službi pacienta.

Na spodnjih povezavah si lahko preberete program dela za leto 2018 in poročila komisij:

Poročilo o delu v letu 2017
Letni program dela za leto 2018
Poročilo o delu disciplinske komisije za leto 2017
Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017

Vljudno vabljeni!

Objavljeno dne:

Letna skupščina SDMI

Upravni odbor društva SDMI vabi vse člane društva na
LETNO SKUPŠČINO
v sredo, dne 25. maja 2016 ob 16.00 uri
v leseni predavalnici Medicinske fakultete, Zaloška 4.

Za več informacij kliknite tukaj

 

Objavljeno dne:

MI'2016

Spoštovani,
bliža se rok za oddajo povzetkov prispevkov za kongres MI'2016, ki ga
organiziramo med 9. in 11. novembrom 2016 v Zrečah.

Povzetek pošljite najkasneje v ponedeljek, 23.5.2016. Obrazec in navodilo
za pošiljanje najdete na spletni strani društva tukaj.

Z lepimi pozdravi !

Objavljeno dne:

Kongres MI'2016

Slovensko društvo za medicinsko informatiko
najavlja kongres medicinske informatike MI’2016

Moč sodelovanja za zdravje

v Termah Zreče, 9.–11. november 2016
in vabi avtorje k oddaji prispevkov

Sodelovanje in medsebojno zaupanje sta temelja napredka družbe. Za razvoj zdravstva je potrebnega čim več sodelovanja med pacienti in zdravstvenimi delavci, v strokovnih zdravstvenih krogih, med zdravstvenimi organizacijami, poslovnimi partnerji v zdravstvu, tudi regijami in državami.
Sodobna informatika z izmenjavo podatkov, informacij in znanja prinaša povsem nove možnosti sodelovanja. Stopimo skupaj in izkoristimo te priložnosti za še boljše zdravstvo in zdravje prebivalcev Slovenije.
Vabimo vas, da s svojim znanjem in izkušnjami pomagate pri raziskovanju novih poti in uresničevanju novih ciljev sodelovanja.
Vabimo vas k oddaji prispevkov in aktivnem sodelovanju na kongresu na naslednjih področjih:

 • zdravje na daljavo,
 • integrirano zdravstvo,
 • mobilne rešitve v zdravstvu,
 • uvedba in uporaba rešitev projekta eZdravje,
 • informatika v zdravstveni negi,
 • elektronski zdravstveni karton,
 • sodelovanje pacienta in zdravstvenega osebja z uporabo informacijskih orodij,
 • finančni vidiki informatizacije zdravstva in uvajanja novih storitev,
 • strategije za digitalno zdravstvo,
 • zdravstveni registri,
 • uporaba velikih zbirk podatkov, napredno analiziranje podatkov,
 • pravni in etični vidiki informatizacije v zdravstvu,
 • upravljanje z znanjem v medicini in na drugih področjih v zdravstvu,
 • upravljanje procesov v zdravstvu,
 • učinkovitost kliničnih in poslovnih procesov,
 • evalvacija uvajanja informacijskih tehnologij v zdravstvu,
 • spreminjanje vlog zdravstvenih delavcev,
 • kakovost zdravstvenih storitev,
 • internet stvari v zdravstvu,
 • podpora odločanju v medicini,
 • upravljanje zdravstvenih podatkov,
 • obvladovanje tveganj, preprečevanje napak in zlorab,
 • zdravstveno informacijski standardi,
 • izobraževanje zdravstvenih delavcev za uporabo informacijskih orodij,
 • programski vmesniki za integrirane informacijske rešitve,
 • varnost in zaščita osebnih podatkov,
 • zanesljive informacijske infrastrukture,

Navodila oziroma obrazec za prijavo povzetkov dobite tukaj. Dodatne informacije dobite avtorji prispevkov na program@sdmi.si.

Ključni datumi za avtorje:

 • 23. 5. 2016 – rok za oddajo povzetkov,
 • 6. 6. 2016 – obvestilo avtorjem o uvrstitvi v program kongresa,
 • 12. 9. 2016 – rok za oddajo prispevkov,
 • 5. 10. 2016 – rok za oddajo končnih prispevkov z upoštevanjem pripomb programskega odbora.

Prispevki bodo objavljeni v zborniku kongresa.
Dobavitelji informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij: kongres je lahko priložnost za predstavitev vaših izdelkov in rešitev. Za pripravo razstave in/ali sponzoriranje dogodka se obrnite na info@sdmi.si.
Če imate vprašanje glede programa kongresa, nam pišite na program@sdmi.si. Organizacijska vprašanja pošljite na info@sdmi.si.

Označite si čas med 9. in 11. novembrom 2016 na vašem koledarju in se udeležite kongresa!

Ivan Eržen
Predsednik SDMI