Prijavnica na kongres

Udeleženec

Na srečanju bom prisoten:

Plačnik kotizacije (natančen naslov za izstavitev računa)